วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Web Link เกี่ยวกับหุ้น

Web Link เกี่ยวกับหุ้น
 
 
 
สื่อไทย
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)www.mcot.net
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post www.bangkokpost.net
หนังสือพิมพ์ Business Daywww.bday.net
หนังสือพิมพ์มติชน www.matichon.co.th
หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจwww.sentang.com
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ www.thaipost.net
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ www.thairath.co.th
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจwww.bangkokbiznews.com
หนังสือพิมพ์ The Nationwww.nationmultimedia.com
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ www.dailynews.co.th

สื่อต่างประเทศ
CNNwww.cnn.com
CNNFNwww.cnnfn.com
Fortunewww.fortune.com/fortune
Business Weekwww.businessweek.com
The Wall Street Journalinteractive.wsj.com
USA Todaywww.usatoday.com
Moneywww.money.com/money
Financial Timewww.ft.com
Timewww.time.com
BloomBergwww.bloomberg.com
Reuterswww.reuters.com

หน่วยงานของรัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th
สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ www.nesdb.go.th
กรมบังคับคดีwww.led.go.th
ศาลล้มละลายกลางwww.cbc.coj.go.th/autostart.php
กระทรวงการคลังwww.mof.go.th
สำนักงานกฤษฎีกาwww.krisdika.go.th

การลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยwww.set.or.th
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ www.sec.or.th
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ www.set.or.th/sipf
The Thai Bond Dealing Centrewww.thaibdc.or.th
Bond Electronic Exchange : BEXwww.bex.or.th

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Standard & Poor's Institutional Market Servicewww.compustat.com
Moodyswww.moodys.com
Fitch IBCA www.fitchibca.com
Thai Rating and Information Service www.tris.tnet.co.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น