วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม

อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม
 
 
อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม
มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
-อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Interest Rate Futures
อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกันสำหรับบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกันสำหรับบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น