วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Download แบบฟอร์มต่างๆ

Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
 
คำขอเป็นลูกค้าและเปิดบัญชี / สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด / บันทึกข้อตกลงต่อท้ายฯ เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ / สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
แบบฟอร์มขอให้หักบัญชีเงินฝาก(ATS)
แบบฟอร์มการแจ้งวางเงิน
แบบฟอร์มการแจ้งถอนเงิน
แบบฟอร์ม e-dividend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น