วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บริการวาณิชธนกิจ

บริการวาณิชธนกิจ
 
 
บริการวาณิชธนกิจ ดำเนินงานโดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ระดับแนวหน้า และโดยบริษัทย่อย 100% คือบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันการให้บริการวาณิชธนกิจดำเนินการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานที่ปรึกษากว่า 20 ท่านและมีประสบการณ์ในวิชาชีพโดยเฉลี่ยกว่า 15 ปี ด้วยการให้บริการของบริษัทที่ยาวนานถึง 20 ปี ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งองค์กรของรัฐและบริษัทเอกชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลสำคัญๆหลายรายการจากหน่วยงานภายนอกซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของงานบริการวาณิชธนกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น