วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การกำหนดนโยบายการลงทุน

การกำหนดนโยบายการลงทุน
 
 
 
Image
Image
การกำหนดนโยบายการลงทุน เริ่มต้นจากการกำหนด
 • เป้าหมายและวัตถุประสงค์การลงทุนที่ชัดเจน เช่น
 • ลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อใช้จ่ายหลังการเกษียณ
Image
 • ลงทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาของลูกจำนวน 3,000,000 บาท
Image
 • ลงทุนเพื่อต้องการให้มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นเดือนละ 5,000 บาท
Image
เมื่อเรามีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถ
 • กำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจาก
  การลงทุน
  ได้ ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจาก
  การลงทุนจะทำให้เราเลือกสินทรัพย์หรือจัดสรร
  การลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยการกำหนดนโยบายการลงทุนจะต้องครอบคลุม
- เป้าหมายและวัตถุประสงค์การลงทุน
- อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุน
- ระยะเวลาการลงทุน
- ประเภทของสินทรัพย์ที่จะลงทุน
- การจัดสรรเงินลงทุน

เช่น ถ้ามีเงินลงทุนจำนวน 100,000 บาท ต้องการ
ผลตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเดือนละ 5%
เป็นต้น
 
 
 
 
ที่มา ::   http://www.tsi-thailand.org/
 
 

2 ความคิดเห็น:

 1. วันดี,

  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล: (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่

  ตอบลบ
 2. วันดี,

  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราจะให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 3% ภายในปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ€ 5000 ถึง 100,000,000 € เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล: (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อที่

  ตอบลบ