วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คุณเป็นนักลงทุนแบบใด

คุณเป็นนักลงทุนแบบใด
 
Image
Image
งานวิจัยของ Marilyn MacGruder Barnwall แห่ง MacGruder Agency
แบ่งประเภทของนักลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • นักลงทุนประเภทรอรับผล (Passive Investor) ที่จะหลีกเลี่ยง
    ความเสี่ยงหรือยอมรับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก จึงมักจะลงทุนผ่าน
    การจัดการลงทุนโดยมืออาชีพ
  • นักลงทุนประเภทมุ่งหวังผล (Active Investor) ที่เห็นว่ามีโอกาสในการลงทุนเสมอ จึงชอบความเสี่ยง และมักจัดการลงทุน
    ด้วยตนเองนอกจากนี้ ยังมีบทวิเคราะห์ของ Bailard, Biehl & Kaiser Five-Way Model (BB&K) ที่แบ่งนักลงทุนออกเป็น 5 ประเภท โดยพิจารณาจาก
แนวปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนออกมาจากความมั่นใจหรือความวิตกกังวล
ของแต่ละบุคคล
Image
Image
Image
Image
Image
Image
นักผจญภัย (Adventurer)
ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ใช้ชีวิตอยู่กับ
ความไม่แน่นอน และตัดสินใจอย่าง
หุนหันพลันแล่น
ขาดความรอบคอบ
จึงลงทุนแบบมุ่งหวังผล
พวกเป็นตัวของตัวเอง (Individualist)
มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเช่นเดียวกับ
นักผจญภัย แต่จะ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง โดยพิจารณาอย่างถี่ถ้วน จึงมักลงทุนแบบมุ่งหวังผล ซึ่งจะ
ลงทุนด้วยตนเอง แต่ถ้าไว้ใจให้มืออาชีพจัดการลงทุนให้แล้ว ก็มักจะ
ไม่เข้ามายุ่งเลย
ดาราคนดัง (Celebrity)
มักขี้กังวล ชอบตามกระแส กลัวตกข่าว
จึงมักตัดสินใจเร็ว
ไม่ค่อยระมัดระวัง
ส่วนใหญ่จึงเป็นลูกค้าของบริษัทนายหน้า
ค้าหลักทรัพย์มากกว่า
จะเป็นลูกค้าของ
ผู้จัดการกองทุน
ผู้พิทักษ์ (Guardian)
มีความระมัดระวังรอบคอบ ค่อนข้างจู้จี้
มีความวิตกกังวลมาก เป็นคนที่รู้ข้อจำกัดของตัวเอง ไม่ชอบตัดสินใจ จึงมักให้ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพช่วยจัดการ
ลงทุน มักลงทุนแบบ
รอรับผล
พวกที่อยู่คาบเส้น (Straight Arrow)
ได้แก่ พวกที่ไม่อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น แต่จะมีลักษณะกลางๆ
ค้นหาสไตล์การลงทุนของคุณ
นแต่ละคนย่อมมีปฏิกิริยาตอบรับต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่แตกต่างกัน บ้างก็แสดงออกมาด้วยความมั่นใจ บ้างก็แสดงออกมาด้วยความวิตกกังวล ซึ่งปฏิกิริยาตอบรับเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติของบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำอย่างรอบคอบระมัดระวัง หรือหุนหันพลันแล่น
แบบสอบถามทางด้านล่างนี้จะช่วยในการวิเคราะห์ว่าคุณเป็นผู้ลงทุนประเภทใดและเหมาะกับรูปแบบการลงทุนแบบไหนในกรณีที่คุณได้คะแนน ในหัวข้อใดมากที่สุด แสดงว่าคุณมีบุคลิกลักษณะในการตัดสินใจลงทุนในแบบฉบับผู้ลงทุนประเภทนั้นๆ
ไม่ใช่ นิดหน่อย พอสมควร ใช่
1. คุณชอบการวางแผน กรุณาเลือกคำตอบ
2. คุณเป็นคนที่รักการทำงานและขยันขันแข็ง กรุณาเลือกคำตอบ
3. คุณสนใจในตัวเลข กรุณาเลือกคำตอบ
4. ความมั่งคั่งมีความสำคัญต่อชีวิตคุณ กรุณาเลือกคำตอบ
5. คุณคิดว่าตัวคุณเป็นคนโชคดี กรุณาเลือกคำตอบ
6. คุณเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาด กรุณาเลือกคำตอบ
7. คุณเป็นนักสะสมสิ่งของตัวยง กรุณาเลือกคำตอบ
8. คุณเป็นคนมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ กรุณาเลือกคำตอบ
9. คุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กรุณาเลือกคำตอบ
10.คุณเคยทำอะไรบางสิ่งโดยไม่ได้ไตร่ตรองถ้วนถี่ กรุณาเลือกคำตอบ
11.คุณสนใจในข้อมูลที่เป็นจริง กรุณาเลือกคำตอบ
12.คุณถนัดในการจัดการเรื่องเงินทอง กรุณาเลือกคำตอบ
13.คุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์เมื่อยามคับขันได้ กรุณาเลือกคำตอบ
14.คุณเป็นคนขี้กังวลและเครียดง่าย กรุณาเลือกคำตอบ
15.คุณชอบสะสมของจุกจิก กรุณาเลือกคำตอบ
หมายเหตุ :
ผลที่ได้จากการประมวลข้างต้นนี้ เป็นเพียงหลักเกณฑ์กว้างๆ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนอาจเปลี่ยนแนวความคิดไปบ้าง
แต่ก็จะไม่แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เดิมมากนัก


ที่มา :
1. หนังสือเงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 (วางแผนการเงินส่วนบุคคล)
2. Bailard, Biehl & Kaiser, Five-Way Model
 
 
ที่มา :: http://www.tsi-thailand.org/
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น