วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภทบริษัทหลักทรัพย์)

รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภทบริษัทหลักทรัพย์)
Download แบบฟอร์ม ส่งแบบฟอร์ม Online สมัครงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง ติดต่อ ก.ล.ต. ร้องเรียน สมัครสมาชิก เว็บไซต์ส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภทบริษัทหลักทรัพย์)
ชื่อบริษัท ที่อยู่สำนักงานใหญ่
1. บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร. 0-2646-1111
2. บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2696-0000 โทรสาร. 0-2696-0099
3. บล.เกียรตินาคิน จำกัด 500 ชั้น 7-8 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2680-2222 , Etrade 0-2680-2244 โทรสาร. 0-2680-2233
4. บล.โกลเบล็ก จำกัด 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 8,11-12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2672-5999 โทรสาร. 0-2672-5888
5. บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 132 อาคารสินธร ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2255-0970,0-2205-7000 โทรสาร. 0-2254-4032
6. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8,9,10,11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2658-8888 โทรสาร. 0-2658-8000
7. บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้นที่ 16 แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2695-5000 โทรสาร. 0-2631-1704
8. บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้น 18 และ 39 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2648-1111 โทรสาร. 0-2648-1000
9. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 990 ชั้น 27 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2614-6000 โทรสาร. 0-2614-6362
10. บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 20 ชั้น 2-3 อาคารบุปผจิต ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2684-2600 โทรสาร. 0-2684-2610
11. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด 399 อาคาร อินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2788-2200 โทรสาร. 0-2788-4718-9
12. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 87 ชั้น 16 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2257-4600, 0-2257-4604 โทรสาร. 0-2253-0472
13. บล.ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 287 ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถนนสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2695-5000 โทรสาร. 0-2631-1709
14. บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2657-9000 โทรสาร. 0-2657-9111
15. บล.ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 และ ชั้น 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2627-3100 โทรสาร. 0-2263-3889
16. บริษัทซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 25 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2657-9254 โทรสาร.
17. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14 - 15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2657-7000 โทรสาร. 0-2657-7777
18. บล.ทรีนีตี้ จำกัด 179 ชั้น 25-26,29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2670-9100 โทรสาร. 0-2286-4555
19. บล.ทิสโก้ จำกัด 48/8 ชั้น 4-5 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2633-6000 โทรสาร. 0-2633-6900
20. บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 20-21,101 อาคาร RCP ชั้น G ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2949-1000 โทรสาร. 0-2949-1001
21. บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) 444 ชั้น14, 18 และชั้น 19 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2217-9622, 0-2217-9595, 0-2217-9822 โทรสาร. 0-2217-9642
22. บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2638-5000, 0-2287-6000 โทรสาร. 0-2287-6001
23. บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2231-3777 , 0--2618-1000 โทรสาร. 0-2231-3951
24. บล.บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้น 21 อาคารซี. อาร์. ซี. ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2686-1900 โทรสาร. 0-2686-1901
25. บล.ฟินันซ่า จำกัด 48/45 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2697-3800 โทรสาร. 0-2697-3760
26. บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17,18,25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2658-9500 โทรสาร. 0-2658-9149
27. บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 849 ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2635-1700, 0-2268-0999 โทรสาร. 0-2635-1615
28. บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0-2275-0888, 0-2693-2000 โทรสาร. 0-2275-3666
29. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21,24 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2658-6300 โทรสาร. 0-2658-6301
30. บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 942/81 ชั้น 2 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2660-6688 โทรสาร. 0-2660-6689
31. บล.เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้น 20 ยูนิต 2 ซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2680-4200 โทรสาร. 0-2680-4214
32. บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้น 28 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2694-7999 โทรสาร. 0-2694-7878
33. บล.ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2207-0038 โทรสาร. 0-2207-0505
34. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุทาวเว่อร์ส A ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2651-5700-9 โทรสาร. 0-2651-5730
35. บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 130-132 ชั้น 3 อาคารสินทรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2659-8000 โทรสาร. 0-2263-2306
36. บล.สินเอเซีย จำกัด 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 12 ห้อง 1210 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2611-3500 โทรสาร. 0-2611-3551
37. บล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2285-1666, 0-2285-1777, 0-2285-1888 โทรสาร. 0-2285-1900-1
38. บล.โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2862-9999 โทรสาร.
39. บล.ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 540 ชั้น 18 อาคารเมอร์คิวรี่ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2658-5800 โทรสาร. 0-2658-5799
40. บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2, ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2684-8888 โทรสาร. 0-2256-0284
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x 768 screen resolution.
Copyright © www.sec.or.th 2007
Privacy Policy | Disclaimer
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์Thailand Web Stat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น