วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การลงทุน คืออะไร

การลงทุน คืออะไร
Image
Image
“การลงทุน” คือ การที่เราใช้จ่ายเงินสดรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า หรืออาจกล่าวได้ว่า

“การลงทุน” หมายถึง การออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน การตัดสินใจนำเงินออมมาลงทุน เราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน


Image
ในตลาดการเงินปัจจุบัน มีทางเลือกสำหรับการลงทุน
ให้เราเลือกมากมาย
ทั้งสินทรัพย์ทางการเงิน
(Financial Assets) ประเภทพันธบัตร หุ้นกู้
หุ้นทุนกองทุนรวมประเภทต่างๆ หรือ
สินทรัพย์ที่จับต้องได้
(Tangible Assets) เช่น ทองคำ ที่ดิน อาคาร เพชรนิลจินดา
เครื่องประดับ การมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ที่จะลงทุน
จึงมีความสำคัญต่อเรามาก การลงทุนโดยไม่มีความรู้ หรือไม่เข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและทางเลือกในการลงทุนดีพอ ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด

ที่มา :: http://www.tsi-thailand.org/
https://sites.google.com/site/plaloveprin/a
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น