วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต


อีกขั้นของเทคโนโลยีอันทันสมัย ให้ท่านซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รวดเร็วและสะดวกสบาย ในทุกที่ ทุกเวลาจาก เอเซีย พลัส ที่ www.asiaplus.co.th
เว็บไซต์เอเซีย พลัส นอกจากเป็นระบบการซื้อขาย online แล้ว เว็บไซต์เอเซีย พลัส ยังเป็นศูนย์รวมความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และบริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุน บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริการ Shot Selling การบริหารสินทรัพย์ กองทุนรวม ประกันภัย และบริการวาณิชธนกิจ โดยเรามีทีมงานการตลาดอิเล็คทรอนิคส์ ที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลแก่ท่าน
 • สามารถติดตามข่าวสารและส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่าคอมมิชชั่นที่ถูกกว่า
 • ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก ให้คุณสะดวกสบายหลายเท่า
 • One Trading Platform ไม่ว่าจะซื้อขายหุ้น หรือตราสารอนุพันธ์ รวมถึง 3 บริการพิเศษของการซื้อขายหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การซื้อขาย SBL (Stock Borrowing & Lending) การขายหุ้น Collateral บนกระดาน Local นักลงทุนสามารถดูราคา ความเคลื่อนไหว ส่งคำสั่งซื้อขาย และตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของท่านได้ในหน้าจอเดียวกัน โดยผ่าน โปรแกรม JVIX
 • มีโปรแกรมซื้อขายให้เลือกหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้ ตามความเหมาะสม
 • นักลงทุนสามาถใช้โปรแกรมได้บนระบบปฏิบัติการและ Browser ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Windows, McIntosh, Internet Explorer, FireFox, Safari , Opera, Netscape ฯลฯ
 • มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบ SSL ( Secure Socket Layer ) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 • Research เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีบทวิเคราะห์ครอบคลุมหลักทรัพย์ต่างๆมากที่สุดในธุรกิจ และเอเซีย พลัสยังได้รับรางวัล Best Research House – Retail 2006 อีกด้วย
 • Search Engine รองรับการคันหาข้อมูลการลงทุนได้อย่างรวดเร็วทันใจ
 • Graph กราฟราคาหุ้นซึ่งแสดงผลเป็น Realtime และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สมบูรณ์
 • MetaStock Data ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังสำหรับใช้งานกับโปรแกรม MetaStock ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายวัน ระหว่างวัน รายนาที ( Intraday ) โดยเอเซีย พลัสมีข้อมูลให้ท่านตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดดำเนินการ
 • Value Added Services บริการเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็น บริการการส่งราคาหุ้น รายงานภาวะตลาด แนะนำหุ้นเด่นรายวัน ผ่านทาง SMS หรือ Email บริการส่งรายงานการซื้อขายประจำวัน และบริการส่งข้อมูลกองทุนใหม่ๆผ่านทาง Email
 • Mutual Fund Information สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของกองทุนรวมต่างๆ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกว่า 15 แห่ง ที่เอเซีย พลัสเป็นตัวแทนฯ พร้อมทั้งข้อมูลที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนในกองทุนรวมที่น่าสนใจ
 • Wireless Solutions ระบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีไร้สาย เพื่อให้นักลงทุน สามารถติดตามบทวิเคราะห์ ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และสามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุก เวลาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ทางเอเซีย พลัส ได้คิดค้นพัฒนาขึ้นมา
 • Training Center เอเชีย พลัสได้ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้แก่นักลงทุน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองอย่างมั่นใจ
 • ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
 • ติดต่อมายัง Call Center โทร. 0-2680-1000 โปรดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเปิดบัญชี
 • เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ต้องการตัดบัญชี (ATS)
ติดต่อเรา: Call Center: 0-2680-1000 หรือ สำนักงานใหญ่ และ สาขาทั่วประเทศ
1.ห้ามส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติไม่น่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขาย หรือผู้ส่งคำสั่งไม่ได้ประสงค์จะทำให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้น
2.ห้ามส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์ในช่วงก่อนเปิดตลาดหรือก่อนปิดตลาด (Pre Open / Pre Close) หรือในช่วงการซื้อขายระหว่างวัน โดยทำให้มีราคาสูงขึ้นหรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือเพื่อควบคุม Index ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงในช่วงใกล้ปิดตลาด
3. ห้ามส่งคำสั่งซื้อหรือขายในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน
4. ห้ามส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวภายหลังในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง
5.ห้ามส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลายรายการในลักษณะกวาด offer หรือ กวาด bid เพื่อให้ราคาเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลง
6.ห้ามส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในลักษณะแตกย่อยหลายคำสั่งในระดับราคาเดียวกัน ทั้งที่สามารถซื้อหรือขายได้ในคราวเดียว
 
 
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น