วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ชีพจรหุ้น

ชีพจรหุ้น
 
 
02-Nov-12 23:45:01
ประเทศ
Open
High
Low
Last
Change
%Change
DownJones
13,232.62 13,289.45 13,170.56 13,207.33 -25.29-0.19
Nasdaq
3,020.06 3,033.85 3,008.33 3,014.00 -6.06-0.20
S & P
1,427.59 1,434.27 1,423.62 1,426.06 -1.53-0.11
United Kindom
5,861.92 5,890.11 5,844.30 5,858.69 -3.23-0.06
France
3,475.40 3,502.64 3,457.93 3,487.06 +11.66+0.34
Germany
7,335.67 7,391.04 7,314.68 7,358.75 +23.08+0.31
Canada
12,499.76 12,501.56 12,415.27 12,425.11 -74.65-0.60

02-Nov-12 23:45:01
ประเทศOpenHighLowLastChange%Change
Malasia
1,675.69 1,676.48 1,656.13 1,656.13 -19.56-1.17
Singapore
3,026.61 3,049.33 3,038.13 3,040.75 +14.14+0.47
Hong Kong
21,821.87 22,149.70 22,019.65 22,111.33 +289.46+1.33
China
2,104.38 2,119.22 2,096.53 2,117.04 +12.66+0.60
Japan
8,946.87 9,072.39 9,031.43 9,051.21 +104.34+1.17
Taiwan
7,179.64 7,235.13 7,199.57 7,210.47 +30.83+0.43
Korea
1,898.44 1,921.98 1,915.11 1,918.72 +20.28+1.07
Indonesia
4,335.36 4,345.61 4,322.82 4,338.89 +3.53+0.08
Philippines
5,426.67 5,447.73 5,422.15 5,424.51 -2.16-0.04
Australia
4,479.90 4,507.50 4,480.10 4,483.33 +3.43+0.08
India
18,561.70 18,793.75 18,687.93 18,755.45 +193.75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น