วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิธีการเล่นหุ้น โดย อ.สุรชัย ไชยรังสินันท์

วิธีการเล่นหุ้น โดย อ.สุรชัย ไชยรังสินันท์

1. คู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดย สุรชัย ไชยรังสินันท์
 
Download all Technical.zip size : 5.05MB
Description : See the table below

2. การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น
 
Download : FINANCE.PDF SIZE: 416k
 • แนวความคิดเบื้องต้นว่าด้วยงบการเงินกับการดำเนินงานของธุรกิจ
 • การวัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
 • การวัดความสามารถในการบริหารหนี้สิน
 • การวัดความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง
 • การวัดความสามารถในการทำกำไร
 • การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของบริษัท
 • ข้อความระวังเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน

3. การวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น
 
Download. FILE: STOCK.PDF SIZE: 392k
 • พีอีเรโช (P/E Ratio หรือ PER) ตัวเลขยอดนิยมของคนเล่นหุ้น
 • ความสามารถในการเจริญเติบโต
 • ความเสี่ยง
 • การวัดความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น
 • เงินปันผล
 • คุณภาพของสินทรัพย์
 • ความสามารถของผู้บริหาร
 • การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ๆ
 • การเบี่ยงเบนของราคาหุ้นจากราคาที่ควรจะเป็นและการเก็งกำไร

4. TOPICS: Value at Risk จากแง่มุมมองของโบรกเกอร์
 
Download. FILE: VAR.PDF SIZE: 640k

บทที่ 1: บทนำ
 
 • Value at Risk คืออะไร
 • กำเนิด VaR
 • ข้อดีของ VaR
 • ข้อเสียของ VaR
 • วิธีการวัด VaR

บทที่ 2: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่เพียงตัวเดียว
 
 • วิธีจำลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต (Historical Simulation)
 • วิธีเดลต้าปกติ (Delta Normal Approach)
 • วิธีจำลองแบบ มอนติ คาร์โล (Monte Carlo Simulations)
 • เปรียบเทียบ VaR ที่วัดได้จากการวัดในแต่ละวิธี
 • การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)
 • การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)

บทที่ 3: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่หลายตัว
 
 • Diversification กับความเสี่ยงของพอร์ต
 • Diversified และ Undiversified VaR
 • ตัวกรณีศึกษาประจำบท
 • การคำนวณโดยใช้วิธี Historical Simulation
 • การคำนวณโดยใช้วิธี Delta Normal
ภาคผนวก: ที่มาของสูตรการคำนวณ Incremental VaR (IVaR) และ Beta
 • Derivation of IVaR
 • Beta: อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเพิ่มน้ำหนักของหลักทรัพย์ในพอร์ต
References


5. หุ้นกู้ วอร์แรนท์ และหุ้นกู้ควบวอร์แรนท์
 
Download FILE: BNDWARNT.PDF SIZE: 509k
 • บทที่ 1: โหมโรง
 • บทที่ 2: หุ้นกู้
 • บทที่ 3: วอร์แรนท์
 • บทที่ 4: การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ์ เมื่อมีการออกหุ้นใหม่ หรือ จ่ายเงินปันผล
 • บทที่ 5: หุ้นกู้ควบวอร์แรนท์ และสิทธิในการจองวอร์แรนท์ หรือหุ้นกู้ควบวอร์แรนท์


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น