วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ขั้นตอนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
 
 
 
Image
การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มจากเมื่อนักลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ นักลงทุนจะต้องวางหลักประกันขั้นต้น (initial margin) จึงจะสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขาย ผ่านบริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ TFEX (หรือโบรกเกอร์) ที่นักลงทุนผู้นั้นเป็นลูกค้า (เปิดบัญชี) อยู่ จากนั้นโบรกเกอร์จะนำคำสั่งซื้อหรือขายนั้นส่งเข้ามายังระบบ
การซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ TFEX ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจับคู่คำสั่ง
ซื้อขายด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ และเมื่อคำสั่งต่างๆ เข้าสู่ระบบการซื้อขายของ TFEX ระบบจะจัดเรียงลำดับ และจับคู่การซื้อขายตามหลักเกณฑ์ที่ TFEX กำหนดไว้
เมื่อมีการจับคู่การซื้อขายได้แล้วระบบจะยืนยันคำสั่งดังกล่าวกลับมาที่โบรกเกอร์
เพื่อให้โบรกเกอร์แจ้งกับนักลงทุนอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ระบบจะมีการรายงาน
การซื้อขายไปยังสำนักหักบัญชี สำหรับหน่วยงานที่เป็นสำนักหักบัญชีของ
ตลาดอนุพันธ์ TFEX คือ
บริษัทสำนักหักบัญชีประเทศไทย จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการชำระราคาและส่งมอบอนุพันธ์ ตามวันเวลาที่กำหนด

อีกทั้งยังมีการ mark to market ทุกสิ้นวัน ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ
นักลงทุนจำเป็นต้องวางเงินเพิ่ม
Image
Image

ทั้งนี้ ขั้นตอนการซื้อขายอนุพันธ์จะสามารถใช้ได้กับบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจะสามารถซื้อขาย ฟิวเจอร์ส, ออปชัน
สามารถอ่านรายละเอียดวิธีเปิดบัญชีได้ที่ >>เปิดบัญชีการซื้อขาย
 
 
 
ที่มา ::   http://www.tsi-thailand.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น