วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตราสารทุน

ตราสารทุน


บริษัทดำเนินธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกระจายห้องค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งการให้บริการระบบข้อมูล และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์สามารถทำได้สะดวกขึ้น
จากการผสมผสานความต้องการของนักลงทุนกับความสะดวกรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูลในปัจจุบัน ทำให้เรา เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่ทำให้นักลงทุนสามารถศึกษาราคาเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ True Real-time ได้อย่างแท้จริง และการเปิดตัว Internet Trading อย่างเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อบริการ “Your e-Broker” ทำให้นักลงทุนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสามารถดูราคาซื้อขาย ณ ขณะนั้น ตลอดจนทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองเสมือนอยู่ในห้องค้าซึ่งการซื้อขายดังกล่าวมีความปลอดภัยในระดับสูงด้วยหลักการเข้ารหัสข้อมูล SSL (Secure Socket Layer) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นด้วยเทคโนโลยี WAP (Wireless Application Protocal) นักลงทุนยังสามารถตรวจสอบราคารวมทั้งพอร์ตการลงทุนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา PDA Palm Pilot ที่เชื่อมต่อด้วยโมเด็มปรกติ, PCT หรือ GSM โมเด็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น