วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ประวัติ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
 
 
ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้เผยแพร่แนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคนแรกในประเทศไทย จากการเขียนหนังสือ "ตีแตก" การแปลหนังสือ การเขียนบทความ และการบรรยายในวาระต่าง ๆ เพื่อให้นักลงทุนเลิกเก็งกำไรอย่างไร้หลักการในตลาดหุ้น หันมาลงทุนแบบเน้นคุณค่าและลงทุนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ปัจจุบันแต่งงานแล้วคู่สมรสคือนางเพาพิลาส เหมวชิรวราการ ครูประจำโรงเรียนจินตการดนตรี
การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video


งานเขียนและงานแปลที่เคยตีพิมพ์

 • รวยด้วยหุ้น แบบฉบับ ดร.นิเวศน์
 • รวยหุ้นอย่างพอเพียง
 • ตีแตก : กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต
 • เคล็ดลับเซียนหุ้นพันธุ์แท้
 • เซียนหุ้นมือทอง
 • ชนะอย่างเต่า
 • เทคนิคพิชิตหุ้น
 • เล่นหุ้นในภาวะวิกฤติ
 • ลงทุนเพื่อชีวิต ด้วยหุ้น
 • คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก
 • เหนือกว่าวอลสตรีท:ONE UP ON WALL STREET
 • แก่นแท้ของบัฟเฟตต์:THE ESSENTIAL BUFFETT
 • หุ้นสามัญ กับ กำไรที่ไม่สามัญ
 • เล่น หุ้นในปีทอง
 • Super Stock : มหัศจรรย์ของหุ้น VI
 • เล่นหุ้นตามเซียนอ้างอิง

 

 


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น